Regulamin

Korzystanie z serwisu fotoplastyka.com.pl  jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Właścicielem serwisu fotoplastyka.com.pl mieszczącego się pod adresem internetowym http://fotoplastyka.com.pl/ jest firma Fotoplastyka s.c., mieszcząca się w Gnieźnie 62-200 , ul. Łubieńskiego 12A.

 1. Warunkiem dokonania zamówień jest wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji w celu założenia konta. Korzystanie z serwisu fotoplastyka.com.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówień.
 2. Cennik  obowiązuje tylko na zlecenia internetowe.
 3. Za zlecone usługi płacimy:
  • GOTÓWKĄ - płatność za usługę następuje w chwili odbioru zdjęć w zakładzie.
  • PRZELEWEM - przedpłatę na konto: 92102041150000900200716704 (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski), dokładne dane do przelewu dostarczane są w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez obsługę serwisu.
Prawa i obowiązki odwiedzającego
 • Odwiedzający zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu, prawa polskiego i ogólnie przyjętych reguł dobrego wychowania i netykiety.
 • Informacje przesyłane i publikowane na naszych stronach przez użytkownika, muszą być jego własnością lub użytkownik musi mieć pisemne pozwolenie na ich publikację/przesłanie
 • Użytkownik może korzystać z serwisu tylko poprzez przeglądarkę internetową. Zabronione jest używanie innych mechanizmów w celu zbierania informacji czy prób dostępu do informacji.
 • Właściciel serwisu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody powstałe z używania, braku możliwości używania czy innych form pośrednich i bezpośrednich szkód powstałych po stronie użytkownika, chyba że takie działanie było zamierzone przez właściciela

 

Zbieranie danych o użytkowniku
 • Podczas pobytu na naszych stronach, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie anonimowych, statystycznych informacji o jego pobycie w tym, nie ograniczając do, informacji o odwiedzonych stronach, czasu jaki na nich spędził, skąd przyszedł itd. Informacje zbierane w ten sposób nie mogę i nie będą wykorzystywane do identyfikacji jednostki (osoby), z wyjątkiem że:
 • Podczas wizyty użytkownika pozostawia on po sobie cyfrowy ślad wynikający z technologii internetowych (np. adres IP) informacje te zbierane są w formie uśpionej i mogą zostać wykorzystane do identyfikacji użytkownika w przypadku złamania postanowień regulaminu lub na prośbę organów ścigania.
 • Administracją danych osobowych i wszelkich danych powiązanych wymaganych do pełnego korzystania ze strony fotoplastyka.com.pl zajmuje się Właściciel serwisu.
Ochrona danych użytkowników
 • Dane użytkowników są chronione wszelkimi dostępnymi dla firmy metodami. Dostęp do danych posiadają tylko zaufani pracownicy firmy Fotoplastyka s.c., oraz częściowy dostęp posiadają administratorzy serwerów, na których przechowywane są dane naszej  strony.
 • Każdy użytkownik posiadający konto na naszej stronie ma możliwość wglądu i edycji swoich danych poprzez panel użytkownika, oraz ma prawo do zażądania usunięcia danych z baz danych - co wykonujemy natychmiast i bez "ściemniania".
 • Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań aby chronić konta użytkowników przed utratą danych (skasowaniem, usunięciem itp.) jednak nie gwarantuje tego stanu rzeczy.

 

Limitowana odpowiedzialność za treść
Pomimo dołożenia wszelkich starań, nie zawsze informacje zawarte na naszej stronie mogą być zgodne ze stanem faktycznym w szczególności opis oprogramowania i jego działania - dlatego informacje zawarte na naszej stronie nie mogą być rozumiane w formie wiążącej oferty handlowej.
Wyjątkiem jest koszyk i ekran podsumowania zamówienia, gdzie widoczna cena jest wiążąca - chyba, że wyraźnie zaznaczone inaczej.
Ustawodawstwo Polskie i Międzynarodowe
Jeśli którykolwiek punkt regulaminu odbiera czy ogranicza prawa Obywatelskie, konsumenckie czy podobne, pierwszeństwo biorą te przepisy anulując punkt regulaminu.

 webPhoto (1.5.1.347)

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

Ta strona przechowuje informacje przy pomocy ciasteczek.

Zapoznaj się z naszym regulaminem.